Slamtömning

 

Emaila oss:                                       Ring oss:

info@stenolofssons.se                     0771 - 19 20 00

MILJÖFÖRETAGET I TIDEN

ATT TÄNKTA PÅ

Många av brunnarna och tankarna är dåligt eller inte alls uppmärkta när tömningarna ska utföras.


Det är fastighetsägarens skyldighet att märka upp brunnen/tanken och det får han göra på vilket sätt han vill.För kunder i Nordanstigs kommun:

Vi har ett förslag för att underlätta för fastighetsägaren och för de som ska utföra tömningarna och därmed minimera risken för missförstånd och eventuella bomkörningar för att brunnen/tanken inte hittats.


Det är en stolpe som sitter uppe året om.​


Dekalen kommer att märkas vid varje tömning med ett klistermärke som visar när

tömningen utförts. Dekal för varje brunnstyp, ex slam, urin, BDT samt slamtank.​


Priset för stolpen med denna dekal inkl uppsättning på plats är 250kr inkl moms.​


-Dekalen ska sitta på en grön ovalstolpe i hårdplast. Den har en reflekterande färg för att

vara lättare att hitta.

-Material, form och färg är vald för att den ska störa omgivningen så lite som möjligt men

ändå ha god hållbarhet.​

- den ska vara så säker som möjligt för att minimera skador på människor små och stora.​

- den får inte innehålla något som kan vara giftigt för djur eller växter.


Bäställ via info@stenolofssons.se, telefon 0771-19 20 00 eller skriv ut beställningstalongen nedan och skicka in.


​ange: Fastighetsägare. Anläggningens adress. Fakturadress om annan än anläggningens och  Telefonnr.
#TEAMOLOFSSONS

Copyright @ All Rights Reserved