Slamtömning

SLAMTÖMMNING


Från 1 januari 2017 utförs slamtömningarna i Nordanstigs kommun i vår rergi.

Beställningar görs som tidigare till Nordanstigs kommun. Länk Beställning slamtömmning


ATT TÄNKTA PÅ

Många av brunnarna och tankarna är dåligt eller inte alls uppmärkta när tömningarna ska utföras.


Det är fastighetsägarens skyldighet att märka upp brunnen/tanken och det får han göra på vilket sätt han vill.För kunder i Nordanstigs kommun:

Vi har ett förslag för att underlätta för fastighetsägaren och för de som ska utföra tömningarna och därmed minimera risken för missförstånd och eventuella bomkörningar för att brunnen/tanken inte hittats.


Det är en stolpe som sitter uppe året om.​


Dekalen kommer att märkas vid varje tömning med ett klistermärke som visar när

tömningen utförts. Dekal för varje brunnstyp, ex slam, urin, BDT samt slamtank.​


Priset för stolpen med denna dekal inkl uppsättning på plats är 250kr inkl moms.​


-Dekalen ska sitta på en grön ovalstolpe i hårdplast. Den har en reflekterande färg för att

vara lättare att hitta.

-Material, form och färg är vald för att den ska störa omgivningen så lite som möjligt men

ändå ha god hållbarhet.​

- den ska vara så säker som möjligt för att minimera skador på människor små och stora.​

- den får inte innehålla något som kan vara giftigt för djur eller växter.


Bäställ via info@stenolofssons.se, telefon 0771-19 20 00 eller skriv ut beställningstalongen nedan och skicka in.


​ange: Fastighetsägare. Anläggningens adress. Fakturadress om annan än anläggningens och  Telefonnr.
#TEAMOLOFSSONS