ADR-Slamsugning

ADR-SLAMSUGNING

* Suger miljöfarliga vätskor och transportertera till destruktion eller lagring.

​* Rengöring av cisterner och villaoljetankar

* Slamsugning av oljeavskiljare och tvättrännor

* Tömning av spilloljatankar

* Transport av lösningsmedel, spillolja och andra miljöfarliga vätskor.

All vår personal har erfoderlig ADR-Utbildning och är säker i hanteringen

utav farligt avfall och ni kan lita på att vi tar hand om ert farliga avfall

på bästa och miljösäkraste sätt.

Vi arbetar för såväl privatpersoner som företag och industri.

#TEAMOLOFSSONS