Våra tjänster

 

Våra lastbilar utgår alltid från iggesund.

Debiteras per timme.

Tiden avslutas när bilen är återställd i iggesund igen.

VÅRA TJÄNSTER

 

- ADR-transporter bla spillolja och kemikalier

- Besiktning av oljeavskiljare

- Slamtömmningar

- Spolningar

- Oljesanering

- Kemikaliesanering

- Tank & cistern rengörning

- Skrotning av oljetankar

- Rengöring av hårdaytor. tex asfalt

- Torr-/våtsugning

- Högtrycksspolning av rörsystem

- Rengörning av vattenbrunnar

- Avfallstransporter

- Hetvattentvättning

- Kranarbeten

- Transport av grusmaterial

- Uthyrning/transport av containers och flak.

- Tillhandahåller returemallage/boxar för avfall till deponi samt material för återvinning

ÖVRIGA TJÄNSTER

VI KAN UTFÖRA

 

- Vi informerar och utbildar era medarbetare angående miljö och avfallshantering.

 

- Våra utbildningar spänner över hela miljö och avfallsområdet.

 

- Vi skräddarsyr lösningen för omhändertagande, av just ditt företags verksamhets avfall.

 

- Vi upprättar alla transportdokument för transport av farligt avfall som krävs.

 

- Vi rengör, besiktigar oljetankar och cicterner.

#TEAMOLOFSSONS

Copyright @ All Rights Reserved