Flak & Containers

ATT TÄNKTA PÅ

FLAK & CONTAINERS

Tänk på att när du fyller en container…

Avfallsstationerna debiterar extra avgift för felsorterat avfall

 

Exempel på Brännbart avfall

•Trä

•Plast

•Textil

•Pappersmaterial

 

 

Osorterat/Ej Brännbart avfall – Får Ej innehålla

(Om cont innehåller detta avfall, klassas avfallet som Deponi)

•Gips

•Hushållsavfall

•Isolering

•PVC-plast

•Porslin/glas

 

 

Exempel på Farligt avfall som Ej får läggas i container

(För att transportera farligt avfall måste man ha särskilt tillstånd)

•Asbest

•Aska eller annat material som kan orsaka brand

•Batterier

•Behållare med flytande innehåll

•Bekämpningsmedel

•Däck

•Elektronik

•Explosiva ämnen

•Färgrester

•Gasbehållare

•Gifter

•Glas

•Lim- och lackrester

•Lösningsmedel

•Kemikalier

•Tryckimpregnerat trä

•Tungmetaller

 

 

 

 

#TEAMOLOFSSONS

Copyright @ All Rights Reserved